กล้วยตากเนื้อทองอบนุ่มพิเศษ

รายละเอียด

ส่วนประกอบ
กล้วย
100 %